Stötta en utbildning

Genom att stötta ett eller flera av våra utbildningskoncept så bidrar du till att dessa utbildningar kan bli verklighet och att kompetensen kan utvecklas på ditt företag eller i näringslivet i stort. Er roll som referensperson är viktig för att säkerställa att det tillkommer och även bibehålls utbildningar inom din yrkesroll.