FAQ – Utbildningar

Utbildningar

FAQ

1. När öppnar ansökningsperioden för de olika utbildningarna?

Ansökningsperioden kan variera mellan olika utbildningar. Det är bäst att hålla koll på den specifika utbildningens sida för att få aktuell information.

2. Hur lång tid tar det innan jag får besked om min ansökan?
Tidsramen för att få besked kan variera, men du kan förvänta dig att höra tillbaka inom några veckor till månader efter att ansökningsperioden har stängts.
3. Kan jag ansöka till flera utbildningar samtidigt?

Ja, du kan normalt sett ansöka till flera utbildningar samtidigt, men tänk på att bara tack Ja till en samtidig utbildning för att få bästa effekt av utbildningen.

4. Finns det några specifika krav för att ansöka?
Kraven kan variera beroende på utbildning, men generellt sett behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande för att vara behörig att söka. Vissa utbildningar kan också kräva arbetslivserfarenhet inom det relevanta området.
5. Hur gör jag om jag behöver mer information om en specifik utbildning?

För mer detaljerad information om en specifik utbildning rekommenderas delta på informationsmöten genom att skicka in en intresseanmälan eller kontakta oss direkt.

6. Kan jag ansöka även om jag inte har färdigställt min gymnasieutbildning?

Ja, du kan ansöka även om du ännu inte har avslutat din gymnasieutbildning. I sådana fall kan du bli villkorligt antagen och behöver senare lämna in dina slutbetyg när de är tillgängliga.

7. Vad innebär ett urvalsprov?

Urvalsprovet är en del av antagningsprocessen till våra YH-utbildningar. Det används för att bedöma sökandes kunskaper som är relevanta för yrkesområdet/utbildningen. Provet kan inkludera skriftliga tester, intervjuer eller andra bedömningar beroende på vilken utbildning det avser. Urvalsprovet används i urvalet när vi har fler sökande än platser på en utbildning.