Utbildningskoncept

Beräkning och hållfasthet inom konstruktion

Utbildningskoncept

Syftet med kursen ”Beräkning och Hållfasthet” är att ge de studerande avancerade kunskaper och färdigheter inom hållfasthetsberäkning för att optimera och säkerställa hållbara konstruktioner. Kursen kommer att integrera teoretiska principer, praktisk beräkningskompetens och tillämpning.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om:

  • Grundläggande principer inom hållfasthetslära och dess tillämpningar på konstruktioner.
  • Materialval och dess påverkan på hållfastheten.
  • Avancerade tekniker för hållfasthetsberäkningar och simuleringar.
  • Användning av CAD-verktyg för att utföra hållfasthetsanalyser.
  • Optimering av konstruktioner för att uppfylla hållfasthetskrav.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Utföra hållfasthetsberäkningar för olika konstruktionsmaterial och komponenter.
  • Tillämpa avancerade metoder för simulerad belastning och strukturanalys inom CAD.
  • Använda CAD-programvara för att visualisera och analysera hållfasthetsresultat.
  • Utvärdera och välja optimala material för att uppnå önskad hållfasthet och säkerhet.
  • Designa och optimera CAD-baserade konstruktioner med fokus på hållfasthet och prestanda.

Förkunskaper

Erfarenhet av CAD-design och grundläggande kunskaper inom teknisk mekanik eller motsvarande.

Grundläggande Hållfasthetslära och Konstruktionsmaterial, 20 YH-poäng

Kursen introducerar deltagarna till grundläggande hållfasthetsprinciper och olika konstruktionsmaterial. Deltagarna får en förståelse för hur materialval påverkar hållfastheten.

Avancerade Hållfasthetsberäkningar, 25 YH-poäng

Deltagarna fördjupar sina kunskaper inom hållfasthetsberäkningar genom att lära sig avancerade tekniker och metoder.

CAD-verktyg för Hållfasthetsanalys, 25 YH-poäng

Kursen fokuserar på användningen av CAD-verktyg för att utföra hållfasthetsanalyser. Deltagarna lär sig att implementera sina teoretiska kunskaper i praktiska CAD-baserade beräkningar.

Optimering av Konstruktioner för Hållfasthet, 20 YH-poäng

Deltagarna utvecklar färdigheter för att optimera CAD-baserade konstruktioner för att uppfylla specifika hållfasthetskrav och säkerhetsstandarder.

Kursens upplägg

Totalt 90 YH-poäng fördelat på 36 veckor.

Kursen kombinerar teoretiskt lärande med praktiska övningar för att säkerställa att deltagarna kan tillämpa sina kunskaper inom hållfasthetsberäkning effektivt inom CAD-design.

Är du nyfiken och vill veta mer om någon av våra kurser eller har egna tankar och idéer hur vi tillsammans skulle kunna utforma en intressant kurs, tveka inte att höra av dig på info@xedrix.se.

Vill du stötta utbildningen?

Genom att göra en avsiktsförklaring till denna utbildning gör att du bidrar du till att klargöra att denna kompetens kommer att vara nödvändig även i framtiden. Avsiktsförklaringen utgör en intresseanmälan och innebär inget bindande åtagande från din sida.