Utbildningskoncept

Digitalisering inom löneadministration

Utbildningskoncept

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom lön som behöver fördjupa sin kompetens inom digitalisering och automatisering av processer inom lön. 

Syftet med kursen ”Digitalisering inom lön” är att de studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt navigera och leda digitaliseringsprojekt inom lön-sektorn. Målet är att stärka och utveckla deras yrkesroll med fokus på effektiv användning av digitala verktyg och metoder inom lön.

De studerande kommer att utveckla kunskaper om social och miljömässig hållbarhet inom lön, inklusive strategier för att integrera hållbara metoder och teknologier.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om:

  • Affärsperspektivet på en hållbar omställning mot digitalisering enligt Agenda 2030
  • Marknadens behov och krav gällande digital förändring.
  • Metoder och arbetssätt för att bedriva digitalisering och digital transformation
  • Planering av digitaliseringsprocessen, inklusive strategier för implementering och uppföljning av resultat.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Utvärdera organisationens digitala verktyg och nivån av digital mognad.
  • Identifiera och prioritera områden för digital omställning i linje med målen i Agenda 2030.
  • Tillämpa effektivisering och integration av arbete inom HR och löneprocesser.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetens att:

  • Självständigt behandla arbetsprocesser och kvalitetskriterier för automatiserade arbetsflöden i yrkesroller inom lönehantering.
  • Tillämpa ett kundnära och säljande arbetssätt i sin yrkesroll.
  • Skapa en digital strategi för företagets eller organisationens digitalisering inom lön.
  • Självständigt driva implementeringen av hållbarhetsarbete och automatisering.

Förkunskaper

Ett års praktiskt yrkeslivserfarenhet inom lönehantering eller relaterade yrkesroller

Digitaliserad och hållbar lönehantering, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge studenter teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter att använda digitala teknologier och system för att automatisera och effektivisera olika aspekter av lönehanteringen inom företag eller organisationer.

Kursen fokuserar även på att ge de studerande en fördjupad kunskap i att använda digitala verktyg och teknologier för att uppnå hållbarhet inom löneprocesser.

Kundorienterat arbetssätt, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande nödvändiga verktyg och kunskaper för att skapa och främja en arbetsmiljö där kunden och deras behov är centrala.

Kursen kommer att förbereda deltagarna för den moderna arbetsmiljön, där digitala verktyg och kundorientering är centrala för att uppnå både ekonomisk effektivitet och hållbarhet.

Kursens upplägg

Totalt 30 Yh-poäng fördelat på 12 veckor.

Utbildningen sker helt på distans med en studietakt på 50 %. Upplägget innebär stor flexibilitet för den studerande vilket medför att det enkelt går att kombinera studier med arbete. Den studerande kan i stor utsträckning bedriva studierna på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Är du nyfiken och vill veta mer om någon av våra kurser eller har egna tankar och idéer hur vi tillsammans skulle kunna utforma en intressant kurs, tveka inte att höra av till oss på info@xedrix.se

Vill du stötta utbildningen?

Genom att göra en avsiktsförklaring till denna utbildning gör att du bidrar du till att klargöra att denna kompetens kommer att vara nödvändig även i framtiden. Avsiktsförklaringen utgör en intresseanmälan och innebär inget bindande åtagande från din sida.