Utbildningskoncept

Polymerer och gummi

Utbildningskoncept

Syftet med kursen ”Polymerer och Gummi” är att ge de studerande en omfattande förståelse för polymer- och gummimaterial samt deras tillämpningar inom näringslivet. Kursen kommer att fokusera på tekniska aspekter, affärsmöjligheter och hållbarhetsprinciper inom polymer- och gummiindustrin.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om:

  • Grundläggande egenskaper och tillverkningsprocesser för olika typer av polymerer och gummi.
  • Tillämpningar och användningsområden för polymer- och gummimaterial inom olika branscher.
  • Tekniska innovationer och framsteg inom polymer- och gummiindustrin.
  • Affärsmöjligheter och marknadstrender inom polymer- och gummiområdet.
  • Hållbarhetsaspekter och miljöpåverkan av polymerer och gummi.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Analysera och utvärdera olika polymer- och gummimaterial för specifika tillämpningar.
  • Tillämpa kunskaper om polymer- och gummiteknik i produktutveckling och innovation.
  • Identifiera affärsmöjligheter och utmaningar inom polymer- och gummiindustrin.
  • Utveckla strategier för hållbarhet och miljömedvetenhet inom användningen av polymerer och gummi.

Förkunskaper

Ett års praktiskt yrkeslivserfarenhet inom näringslivet inom relaterade områden.

Grundläggande kunskaper inom kemi, materialvetenskap eller relaterade områden är fördelaktiga men inte ett krav.

Introduktion till Polymerer och Gummi, 10 YH-poäng

Kursen ger en översikt av olika polymerer och gummimaterial, deras egenskaper och grundläggande tillverkningsprocesser. Deltagarna får förståelse för de grundläggande principerna inom polymer- och gummiindustrin.

Tekniska Aspekter av Polymerer och Gummi, 15 YH-poäng

Kursen fokuserar på tekniska detaljer såsom kemiska strukturer, mekaniska egenskaper, och processer för formning och bearbetning av polymerer och gummi. Deltagarna lär sig att välja lämpliga material för olika tekniska tillämpningar.

Affärsmöjligheter inom Polymer- och Gummiindustrin, 15 YH-poäng

Deltagarna får insikter om marknadstrender, affärsmodeller och ekonomiska aspekter inom polymer- och gummiindustrin. Kursen inkluderar även studier av framstående företag och deras strategier inom området.

Hållbarhet inom Polymerer och Gummi, 10 YH-poäng

Kursen fokuserar på hållbarhetsprinciper inom användningen av polymerer och gummi. Deltagarna lär sig att integrera miljövänliga och hållbara metoder i produktion och användning av polymer- och gummimaterial.

Tillämpningar och Case Studies, 10 YH-poäng

Kursen tillämpar kunskaperna från tidigare kurser genom praktiska tillämpningar och case studies. Deltagarna analyserar verkliga scenarier och tillämpar sina kunskaper för att lösa specifika problem inom polymer- och gummiområdet.

Kursens upplägg

Totalt 60 Yh-poäng fördelat på 24 veckor.

Kursen kombinerar teoretiskt lärande med praktiska tillämpningar för att ge deltagarna en holistisk förståelse för polymerer och gummi inom näringslivet.

Är du nyfiken och vill veta mer om någon av våra kurser eller har egna tankar och idéer hur vi tillsammans skulle kunna utforma en intressant kurs, tveka inte att höra av dig på info@xedrix.se.

Vill du stötta utbildningen?

Genom att göra en avsiktsförklaring till denna utbildning gör att du bidrar du till att klargöra att denna kompetens kommer att vara nödvändig även i framtiden. Avsiktsförklaringen utgör en intresseanmälan och innebär inget bindande åtagande från din sida.