FAQ – Studerande

Ny studerande

CSN

LIA (Praktik)

Examen & karriär

FAQ

1. Vad är ett program?

Ett program hos oss på XeDrix sträcker sig vanligtvis mellan 1 till 3 år, motsvarande heltidsstudier. Under denna tid kommer du att fördjupa dig i ämnen som är relevanta för ditt valda yrke och förbereda dig för en framgångsrik karriär inom din bransch. Inom ett program ingår även Lia.

2. Vad är en kurs?

En kurs hos oss sträcker sig vanligtvis upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs heltidsstudier. Detta format är optimalt för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper eller utöka sin kompetens. Våra kurser är flexibla och utformade för att möjliggöra en smidig kombination av arbete och studier. Hos oss är våra kurser skräddarsydda för att passa dina individuella behov och vårt mål är att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att nå dina karriärmål, oavsett om du befinner dig mitt i din yrkeskarriär eller står inför en förändring.

3. Vad innebär LIA?

LIA, eller lärande i arbete, är en integrerad del av ditt studieupplägg hos oss. Det är under LIA-perioderna som du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaper du har lärt dig i klassrummet i en verklig arbetsmiljö. Vi samarbetar med ett brett utbud av företag för att erbjuda dig praktikplatser som matchar din utbildning och dina karriärmål. Genom LIA får du värdefull arbetslivserfarenhet och möjligheten att bygga upp ditt professionella nätverk, vilket ökar dina chanser till anställning efter examen.

4. Kan alla ansöka om att läsa kurser?

Ja, våra kurser är öppna för alla som uppfyller de specifika behörighetskraven för respektive kurs. Vi välkomnar alla sökande som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper och utveckla sin kompetens inom våra utbildningsområden.

5. Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Ett program motsvarar heltid vilket är 40 timmar i veckan. Därför rekommenderar vi att fokuserar på studierna för att lyckas. Om man läser enstaka kurser är tanken att man kombinerar studier och arbete.

6. Hur sker utbildningen?

Utbildningen sker digitalt, vilket innebär att du kan studera var som helst under kontorstid och var det passar dig bäst. Genom att erbjuda en digital och flexibel inlärningsmiljö strävar vi efter att göra utbildningen tillgänglig för alla, oavsett var du befinner dig geografiskt eller vilka andra åtaganden du har i livet. Med stöd av modern teknik och interaktiva läromedel kan du ta del av högkvalitativ undervisning. Digital utbildning öppnar upp nya möjligheter och ger dig friheten att forma din utbildningsresa på ett sätt som passar dig bäst.

7. Vad är det för skillnad mellan Yrkeshögskola och Högskola?

Huvudskillnaden mellan yrkeshögskola och högskola är den starka kopplingen till arbetslivet. Medan högskolor och universitet ofta har andra krav på behörighet och är mer inriktade på teoretiska ämnen med syftet att främja vidare forskning, fokuserar yrkeshögskolorna på att förbereda dig för arbetslivet direkt efter avslutade studier.