Utbildningar

Se vårt aktuella utbildningsbud hos oss. Vill du veta mer om framtida utbildningar? Anmäl ditt intresse eller ansök redan idag genom att gå in på våra utbildningar nedan!

Utbildningar

FAQ

Polymer och gummi

Kursen syftar till att ge en förståelse för polymer- och gummimaterial samt deras tillämpningar inom näringslivet. Fokus ligger på tekniska aspekter, affärsmöjligheter och hållbarhets principer inom polymer- och gummiindustrin.

YH-Kurs
24 veckor
Deltid: 50%
Planerad start: Höst 2024
Online/Växjö

Beräkning och hållfasthet inom konstruktion med CAD-stöd

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom hållfasthetsberäkning för att optimera och säkerställa hållbara konstruktioner. Att de studerande lär sig använda CAD-verktyg och tekniker för modellering, simulering och analys av hållfasthetsproblem, inklusive användning av finita elementmetoden (FEM).

YH-Kurs
20 veckor
Deltid: 50%
Planerad start: Höst 2024
Online/Växjö