Företag

Företag

Bygg Yh-Utbildning

Företagsutbildning

FAQ

Utbildning för ert behov

På XeDrix strävar vi ständigt efter att erbjuda utbildningar som är relevanta, efterfrågade och håller hög kvalitet. Vi värdesätter feedback och engagemang från vårt nätverk för att forma utbildningar som möter både dagens och morgondagens behov på arbetsmarknaden. Vi tror på samarbete och dialog med våra besökare och partners inom arbetslivet för att skapa kurser som är skräddarsydda efter era behov och önskemål.

Har du funderat på om det finns någon utbildning som saknas hos oss? Kanske har du idéer på nya kurser som skulle vara värdefulla för yrkesverksamma som dig själv, och som hjälper dig att hålla dig uppdaterad inom ditt område?

Var med och forma kurser

Vi är också intresserade av att höra dina tankar om utbildningar som du tror skulle vara värdefulla för framtida studenter att delta i. Dina insikter kan hjälpa oss att forma vårt utbildningsutbud och säkerställa att vi möter behoven och förväntningarna hos våra studenter på bästa möjliga sätt.

Bygg YH-utbildning med oss!

Tveka inte att dela dina idéer och förslag med oss! Vi är här för att lyssna och arbeta tillsammans för att skapa ett utbildningsprogram som är relevant, berikande och givande för alla våra studenter utifrån arbetslivets behov. Tillsammans kan vi forma framtidens utbildningar och kurser som rustar dig och ditt team för framgång och utveckling.

Företagsutbildning

Engagera dig i formandet av våra utbildningar

Vi strävar ständigt efter att förbättra och anpassa våra utbildningar för att säkerställa att de är relevanta och aktuella i dagens samhälle. För att uppnå detta involverar vi utbildare och ledningsgrupper där personer med erfarenhet från yrkeslivet som är delaktiga i att forma både struktur och innehåll. Dina tankar och din input är värdefulla för oss när vi arbetar för att skapa meningsfulla och relevanta utbildningar.

Här beskriver du utbildningen som du vill se på marknaden