Polymer och gummi

Utbildningar

FAQ

Utvecklas i din karriär med polymerkompetens

Det här är för dig som är konstruktör, operatör eller med en annan roll i industrin och som vill dra nytta av det stora behovet av polymerkompetens.

Den svenska industrin är i en spännande fas med generationsväxlingar, innovation inom klimat och miljö samtidigt som det redan idag är för få personer med rätt kompetenser inom polymer och gummi.

Den här kursen har kommit till efter ett stort intresse från ledande svenska industriföretag som har behov av förbättrad kompetens. Den är för dig som är konstruktör, operatör eller med annan roll inom industrin och vill vässa din polymerkompetens för att utvecklas i din karriär.

Du kommer att få lära dig

  • Grunderna till den svenska polymer- och gummiindustrin
  • Marknadstrender och affärsmöjligheter de kommande 5 åren
  • Karriärmöjligheter för dig inom industrin
  • Nycklar för hållbarhet inom polymerer och gummi
  • Tekniska förståelse vid olika användningsområden av polymerer och gummi
  • Praktiska tillämpningar och verkliga case studies

Beskrivning av kurs/yrkesrollen

Vår kurs ger dig en översikt av polymerer och gummimaterial samt deras egenskaper och tillverkningsprocesser. Du kommer att förstå de grundläggande principerna inom polymer- och gummiindustrin och lära dig om tekniska detaljer såsom kemiska strukturer, mekaniska egenskaper och tillverkningsprocesser.

Vi fokuserar också på att välja lämpliga material för olika tekniska tillämpningar och ger insikter om marknadstrender, affärsmodeller och ekonomiska aspekter inom branschen.

Hållbarhetsprinciper är också en viktig del av kursen där du kommer att lära dig att integrera miljövänliga metoder i produktion och användning av polymerer och gummi. Genom praktiska tillämpningar och fallstudier kommer du att tillämpa dina kunskaper för att lösa verkliga problem inom området.

Introduktion till Polymerer och Gummi, 10 YH-poäng

Kursen ger en översikt av olika polymerer och gummimaterial, deras egenskaper och grundläggande tillverkningsprocesser. Deltagarna får förståelse för de grundläggande principerna inom polymer- och gummiindustrin.

Tekniska Aspekter av Polymerer och Gummi, 15 YH-poäng

Kursen fokuserar på tekniska detaljer såsom kemiska strukturer, mekaniska egenskaper, och processer för formning och bearbetning av polymerer och gummi. Deltagarna lär sig att välja lämpliga material för olika tekniska tillämpningar.

Affärsmöjligheter inom Polymer- och Gummiindustrin, 15 YH-poäng

Deltagarna får insikter om marknadstrender, affärsmodeller och ekonomiska aspekter inom polymer- och gummiindustrin. Kursen inkluderar även studier av framstående företag och deras strategier inom området.

Hållbarhet inom Polymerer och Gummi, 10 YH-poäng

Kursen fokuserar på hållbarhetsprinciper inom användningen av polymerer och gummi. Deltagarna lär sig att integrera miljövänliga och hållbara metoder i produktion och användning av polymer- och gummimaterial.

Tillämpningar och Case Studies, 10 YH-poäng

Kursen tillämpar kunskaperna från tidigare kurser genom praktiska tillämpningar och case studies. Deltagarna analyserar verkliga scenarier och tillämpar sina kunskaper för att lösa specifika problem inom polymer- och gummiområdet.

Behörighet

6 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid inom näringslivet inom relaterade områden. 

Start
Planerad start HT2024

Studieort
Distans

Längd
24 Veckor

Studieform
Online/Distans

Studietakt
Deltid på 50%

LIA/Praktik
Ingen

Utbildningstyp
Kurs inom YH

Sista sökdag
2024-09-01

Ansök till Utbildningen
Klicka här

CSN berättigad
Ja

Kostnadsfri
Ja