Beräkning och hållfasthet inom konstruktion med CAD-stöd

Utbildningar

FAQ

Beskrivning av kurs/yrkesrollen

Syftet med kursen ”Beräkning och Hållfasthet” är att ge de studerande avancerade kunskaper och färdigheter inom hållfasthetsberäkning för att optimera och säkerställa hållbara konstruktioner. Kursen kommer att integrera teoretiska principer, praktisk beräkningskompetens och tillämpning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

  • Att utföra hållfasthetsberäkningar för olika konstruktionsmaterial och           konstruktionsformer, med hänsyn till både statiska och dynamiska belastningar.
  • Avancerade CAD-verktyg och tekniker för modellering, simulering och analys av hållfasthetsproblem, inklusive användning av finita elementmetoden (FEM).
  • Att identifiera, analysera och lösa komplexa hållfasthetsrelaterade problem genom att interagera teoretiska kunskaper med praktiska simuleringstekniker.
  • Att designa, utvärdera och optimera konstruktioner med avseende på hållfasthet, materialanvändning och kostnadseffektivitet, genom att tillämpa avancerade analytiska och simuleringstekniker.
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att
  • Självständigt planera, genomföra som kräver kunskaper i hållfasthetsberäkningar och konstruktionsmaterial, samt effektiv användning av CAD-verktyg för hållfasthetsanalys.
  • Kommunicera tekniska analyser och lösningar.
  • Anpassa sig till och hålla sig ajour med snabba tekniska framsteg inom området för att kunna tillämpa de senaste verktygen och metoderna i sitt arbete.
  • Ta ansvar för sitt eget lärande och kontinuerlig professionell utveckling inom fältet för hållfasthetsberäkningar, materialvetenskap och CAD-användning.

 

Kurser

Hållfasthetsberäkningar och konstruktionsmaterial, 20 YH-poäng

Kursen ger kunskaper i hållfasthetslära, materialteknik och materialval för konstruktioner. Innehåller teoretiska grunder, praktiska beräkningsexempel och materialval baserat på belastning, miljö och kostnadseffektivitet.

CAD-verktyg för Hållfasthetsanalys, 30 YH-poäng

Fokuserar på användningen av CAD-verktyg och metoden för finita element för att utföra hållfasthetsanalyser. Kursen täcker avancerad användning av CAD-verktyg, modelleringstekniker och simulering av belastningar för att optimera
konstruktionslösningar.

Behörighet

Det krävs 1 års yrkeslivserfarenhet inom konstruktion eller CAD eller motsvarande

Start
Planerad start HT2024

Studieort
Distans

Längd
20 Veckor

Studieform
Online/Distans

Studietakt
Deltid på 50%

LIA/Praktik
Ingen

Utbildningstyp
Kurs inom YH

Sista sökdag
2024-08-19

Ansök till utbildningen
Klicka här

CSN berättigad
Ja

Kostnadsfri
Ja