Ny studerande

Genom studier hos oss så satsar du på efterfrågad kunskap eftersom våra utbildningar kontinuerligt anpassas efter arbetsmarknadens krav. Detta innebär att YH-utbildningar ofta öppnar upp för snabba karriärmöjligheter. Här finner du både enstaka kurser för att vässa din kompetens, eller längre program om du söker ett karriärbyte.

Ny studerande

CSN

LIA (Praktik)

Examen & karriär

FAQ

Vilket utbildningsformat passar dig?

 

Du kan välja mellan att gå ett program eller en kurs. Program är riktade till dig som inte arbetar och har en längre utbildningstid vilket oftast innebär studier på heltid. Kurser är utformade för dem som redan har jobb eller studerar sedan tidigare och har mindre tid till sitt förfogande. Kurser är oftast flexibla och erbjuds på deltid för att passa ditt schema och behov med arbete vid sidan om. Vilket alternativ du väljer beror på dina individuella omständigheter, mål och tillgänglig tid.

Program

Utbildningslängd
1-3 år
Varierar utifrån utbildning

Studieupplägg
– Blended Learning
– Stream
– Live lektioner – Online
– Studiegrupper – Online
– Självstudier
– Eventuellt träffar

LIA (Praktik) ingår

Yrkeshögskoleexamen

Kurs

Kurslängd
0-1 år
Från 1 vecka upp till 1 år (varierar utifrån kurs)

Studieupplägg
– Distans
– Kombinera arbete med studier
– Blended learning
– Stream
– Självstudier
– Eventuellt träffar

LIA (Praktik) ingår ej

Utbildningsbevis

Vad är ett program?

Ett program hos oss på XeDrix sträcker sig vanligtvis mellan 1 till 3 år, motsvarande heltidsstudier. Under denna tid kommer du att fördjupa dig i ämnen som är relevanta för ditt valda yrke och förbereda dig för en framgångsrik karriär inom din bransch.

LIA, eller lärande i arbete, är en integrerad del av ditt studieupplägg hos oss. Det är under LIA-perioderna som du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaper du har lärt dig i klassrummet i en verklig arbetsmiljö. Vi samarbetar med ett brett utbud av företag för att erbjuda dig praktikplatser som matchar din utbildning och dina karriärmål. Genom LIA får du värdefull arbetslivserfarenhet och möjligheten att bygga upp ditt professionella nätverk, vilket ökar dina chanser till anställning efter examen.

Examen och karriär

När du har genomfört alla delar av ditt program och uppfyllt examenskraven kommer du att tilldelas en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Denna examen är en bekräftelse på din kompetens och berättigar dig till att börja din karriär inom ditt valda yrkesområde. Vårt mål är att rusta dig med de färdigheter och kunskaper som arbetsgivare efterfrågar, vilket öppnar dörrar till spännande karriärmöjligheter och framtida framgångar.

Vad är en kurs?

En kurs hos oss på XeDrix sträcker sig vanligtvis upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs heltidsstudier. Detta format är optimalt för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper eller utöka sin kompetens. Våra kurser är flexibla och utformade för att möjliggöra en smidig kombination av arbete och studier. Vid XeDrix är våra kurser skräddarsydda för att passa dina individuella behov och vårt mål är att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att nå dina karriärmål, oavsett om du befinner dig mitt i din yrkeskarriär eller står inför en förändring.

Utbildningsbevis
Utbildningsbevis är ett dokument där dina betyg framgår. Utbildningsbeviset omfattar en eller flera kurser till skillnad från ett examensbevis som omfattar alla kurser på ett program.

Pedagogiskt stöd

På en yrkeshögskola innebär särskilt pedagogiskt stöd för olika åtgärder som syftar till att kompensera för eventuella svårigheter i studierna. Vårt mål är att säkerställa att alla studerande har likvärdiga möjligheter när det gäller kunskapsinhämtning och examination. Eftersom varje individ har unika behov, kan olika typer av stödinsatser behövas för att uppnå detta. Vår ambition är att erbjuda individanpassat stöd för att säkerställa att varje student når sin fulla potential och lyckas under sin utbildning hos oss. Om du behöver pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsledaren för den utbildning du blivit antagen till så bokar vi gärna ett möte för att diskutera dina behov och hur vi kan stödja dig på bästa sätt.

CSN – Ansök om studiemedel

Som studerande vid en yrkeshögskola har du möjlighet att söka studiemedel genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Dessa medel inkluderar både bidrag och lån som är avsedda att stödja din ekonomi under din studietid. Du har flexibiliteten att välja att endast ansöka om bidrag, vilket inte behöver återbetalas, eller att också inkludera studielån för att täcka dina kostnader.

CSN erbjuder också andra former av studiestöd, inklusive tilläggsbidrag för studenter med barn, samt merkostnadslån för extra utgifter som kan uppstå under din utbildningstid.
Är du mitt i arbetslivet? Med omställningsstudiestöd kan du t.ex välja att studera och bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden. Klicka på länk för villkor och mer information omställningsstudiestöd. Utforska alla olika möjligheter till ekonomiskt stöd för studenter, inte bara studiemedel från CSN utan även andra bidrag från myndigheter och organisationer. Du kanske även är berättigad till bostadsbidrag eller andra former av ekonomisk hjälp.

Vill du ta nästa steg i din karriär eller utforska nya möjligheter? Oavsett om du är en blivande studerande som söker efter en spännande utbildning eller en yrkesverksam som funderar på att byta karriärsriktning, är du på rätt plats.