Föreslå utbildning

Föreslå utbildningar som du eller andra på företaget behöver i yrket för att kompetenshöja Er. I nära samarbete med näringslivet tar vi fram nya utbildningar i syfte att bedriva dem som yrkeshögskoleutbildningar – dessa är då helt kostnadsfria och ska vara mellan 1 till 99 dagar. Syftet är att det ska gå att genomföra parallellt medan man jobbar och det är vanligt att dessa utbildningar bedrivs på reducerad studietakt, exempelvis 50% studietakt.

Läs och godkänn våran Integritetspolicy