Föreslå utbildning

Föreslå utbildningar som du eller andra på företaget behöver i yrket för att kompetenshöja Er. I nära samarbete med näringslivet tar vi fram nya utbildningar i syfte att bedriva dem som yrkeshögskoleutbildningar – dessa är då helt kostnadsfria och ska vara mellan 1 till 99 dagar. Syftet är att det ska gå att genomföra parallellt medan man jobbar.

Stötta en utbildning

Genom att stötta ett eller flera av våra utbildningskoncept så bidrar du till att dessa utbildningar kan bli verklighet och att kompetensen kan utvecklas på ditt företag eller i näringslivet i stort. Er roll som referensperson är viktig för att säkerställa att det tillkommer och även bibehålls utbildningar inom din yrkesroll.