FAQ – Om oss

Om oss

Nyheter

Lediga tjänster

Policy

Kontakta oss

FAQ

1. Hur skiljer sig utbildningarna på en yrkeshögskola från de på universitet eller högskola?

Utbildningarna på en yrkeshögskola är mer praktiskt inriktade och syftar till att ge studerandeer konkreta färdigheter och kompetenser som är direkt användbara på arbetsmarknaden. De är ofta kortare till längd och mer arbetslivsorienterade än traditionella högskoleutbildningar.

2. Vad är behörighetskraven för att söka till en utbildning på en yrkeshögskola?

Behörighetskraven varierar beroende på utbildning och skola, men generellt krävs en gymnasieexamen eller motsvarande. Vissa utbildningar kan också ha specifika förkunskapskrav inom relevanta ämnen.

3. Finns det möjligheter till studiemedel för studerandeer på yrkeshögskolan?

Ja, studerandeer på yrkeshögskolan kan ansöka om studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), vilket inkluderar både bidrag och lån för att stödja ekonomin under studietiden. Det finns också andra former av studiemedel som tilläggsbidrag för studerandeer med barn och merkostnadslån för extra utgifter.

4. Hur ser möjligheterna till arbete ut efter avslutad utbildning på yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan strävar efter att utbildningarna ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov för att säkerställa att studerandeer har goda möjligheter till anställning efter examen. Genom nära samarbete med företag och branschorganisationer arbetar man för att säkerställa att studerandeerna är väl rustade för att möta arbetslivets krav.

5. Hur gör jag om jag behöver mer information om en specifik utbildning?
För mer detaljerad information om en specifik utbildning rekommenderas det att kontakta den aktuella yrkeshögskolan eller besöka deras officiella webbplats för att läsa om utbildningens innehåll, behörighetskrav och ansökningsprocessen.
6. Kan jag ansöka även om jag inte har färdigställt min gymnasieutbildning?

Ja, du kan ansöka även om du ännu inte har avslutat din gymnasieutbildning. I sådana fall kan du bli villkorligt antagen och behöver senare lämna in dina slutbetyg när de är tillgängliga.

7. Vad innebär ett urvalsprov?