Policy

Vår värdegrund är vår kompass och vägledande för hur vi tillsammans arbetar mot våra mål. Den utgör hjärtat i vår verksamhet, präglad av kvalitet, samarbete, engagemang och innovativt lärande. Dessa element ligger till grund för hur vi bygger och utvecklar vår verksamhet i enlighet med vårt gemensamma synsätt.

Om oss

Nyheter

Lediga tjänster

Policy

Kontakta oss

FAQ

Kvalitet:

Vi strävar efter att upprätthålla hög standard och erbjuda en utbildning präglad av kompetens och kvalitet. 

Vår ambition är att varje studerande inte bara ska genomgå en utbildning, utan även uppleva en förberedande resa inför framtidens utmaningar och möjligheter.

Samarbete:

Vi betraktar samarbete som nyckeln till att göra en meningsfull och långsiktig påverkan på samhället. Genom att hålla samarbete som en central värdegrund skapar vi en gemenskap där vi överträffar förväntningarna och skapar en meningsfull och varaktig inverkan. Vårt engagemang för att samverka sträcker sig över alla aspekter av vår verksamhet, där vi aktivt söker och välkomnar möjligheter till partnerskap med studerande, lärare, näringslivet och samhället. Genom nära samarbete med arbetsmarknaden håller vi oss kontinuerligt informerade om de senaste trenderna och kraven, anpassar våra program efter arbetsmarknadens behov och skapar möjligheter för praktikplatser.

Engagemang:

Vi delar ett gemensamt mål att positivt påverka och utveckla människor. Att hitta lösningar är en styrka som vi värdesätter och delar med varandra. Vi engagerar oss i varje studerandes utbildningsresa och strävar efter att skapa en stöttande och utvecklande inlärningsmiljö. Genom att vara lyhörda och visa äkta omsorg om varandra skapar vi en kultur av öppenhet och goda relationer.

Innovativt lärande:

Vi omfamnar innovativt lärande genom att integrera moderna undervisningsmetoder och teknik i våra utbildningar. På så vis strävar vi efter att hålla våra program relevanta och attraktiva för både dagens och morgondagens arbetsliv. Vi integrerar digitala verktyg och plattformar för att förbättra undervisningen och möjliggöra för våra studerande att bli bekanta med de verktyg de kommer att stöta på i sina framtida yrken.

Vår målsättning är att vara banbrytande och inspirera till en utbildning som inte bara följer trender, utan skapar dem. Med vårt engagemang för kvalitet, samarbete, engagemang och innovativt lärande strävar vi efter att forma den nästa generationens ledare och innovatörer, rustade med kompetenser och insikter som går långt utöver det konventionella.

Kvalitetspolicy

Vi på XeDrix strävar efter att leverera hög kvalitet genom att uppfylla förväntningarna och tillgodose behoven hos våra studerande, kunder och medarbetare. Vårt mål är att erbjuda rätt tjänster i rätt mängd, på rätt plats, till rätt pris och i rätt tid för varje kund. Vi värnar om hållbarhet och etik i vårt dagliga arbete och integrerar dessa principer i alla våra verksamhetsområden. På XeDrix strävar vi ständigt efter förbättringar både i vår verksamhet och i vårt ledningssystem för att säkerställa att vi fortsätter att möta och överträffa förväntningarna hos våra intressenter.

Utbildningskvalitet

Vi på XeDrix är engagerade i att säkerställa en hög standard av utbildningskvalitet för våra studerande. Genom noggrant utformade processer och en kontinuerlig strävan efter förbättring säkerställer vi att våra utbildningar håller en hög standard och möter branschens krav. Här är några sätt vi säkerställer utbildningskvaliteten:

 

Våra läroplaner är utformade med omsorg och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är relevanta och uppfyller de senaste branschkraven och tekniska utvecklingarna. Genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra läroplaner och undervisningsmetoder strävar vi efter att erbjuda en utbildning av högsta kvalitet som rustar våra studerande för framgång i sina framtida karriärer

Vi använder en mängd pedagogiska metoder för att engagera och stödja våra studerande i deras utbildningsresa. Våra föreläsare är experter inom sina områden och använder sig av interaktiva och praktiska metoder för att främja förståelse och tillämpning av kunskap.

Utvärdering och feedback är avgörande för oss. Vi genomför regelbundna utvärderingar av våra utbildningsprogram för att samla in feedback från både studerande och intressenter. Denna feedback är ovärderlig för oss och används för att identifiera områden där vi kan förbättra och anpassa våra läroplaner och undervisningsmetoder. På så sätt kan vi säkerställa att våra utbildningar är så relevanta och effektiva som möjligt för våra studerande.

 

Samarbete med arbetslivet: Vi  förstår  vikten av ett  nära samarbete med arbetslivet för att säkerställa att våra utbildningar är relevanta och uppfyller arbetsmarknadens behov. Genom dessa samarbeten skapar vi en dynamisk utbildningsmiljö där studerande får möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i verkliga arbetsmiljöer. 

 

Vi erbjuder praktikplatser hos ledande företag inom olika branscher, vilket ger våra studerande möjlighet att få praktisk erfarenhet och verkliga insikter i sina framtida yrkesområden. Genom praktik ges  möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken och skapa värdefulla kontakter inom branschen.

 

Genom  samarbeten med arbetslivet strävar vi efter att skapa en bro mellan utbildning och arbetsmarknad, där studerande får möjlighet att utveckla relevanta kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare.

Detta hjälper våra studerande att vara redo för de krav som arbetslivet ställer och ger dem en stark start för en framgångsrik karriär. Detta bidrar till att våra studerande är väl förberedda för att möta utmaningarna i det moderna arbetslivet och att de har goda möjligheter till en framgångsrik karriär.

Kvalitetsmätning och uppföljning: 

 

På XeDrix är vi hängivna på att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i våra utbildningar. Vi använder olika metoder och mätindikatorer för att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra utbildningsprogram. Här är några av de metoder vi använder:

 

Studerande utvärderingar: Vi genomför regelbundna utvärderingar för studerande att ge feedback på utbildningen. Denna återkoppling är värdefull för oss och används för att identifiera styrkor och områden för förbättring.

 

Regelbundna utvärderingar: Vi genomför även regelbundna utvärderingar av våra utbildningsprogram för att analysera deras effektivitet och relevans. Underlaget inkluderar då feedback från både studerande, föreläsare och branschpartners för att identifiera styrkor och områden för förbättring.

 

Examensresultat: Vi analyserar noggrant examensresultaten för att bedöma studerandes prestationer och utbildningens effektivitet. Genom att jämföra resultat över tid kan vi se trender och identifiera eventuella områden där ytterligare stöd kan behövas.

Arbetslivsanknytning för alumni: Vi följer upp med våra tidigare studerande (alumni) för att undersöka deras framgång på arbetsmarknaden och deras uppfattningar om hur deras utbildning har förberett dem för sina karriärer. Denna information är användbar för att bedöma utbildningens relevans och arbetslivsanknytning. Vi samarbetar med ledande företag och organisationer för att inkludera deras expertis och erfarenheter i våra utbildningsprogram. På så sätt ser vi till att våra studerande får en högkvalitativ och aktuell utbildning som är anpassad efter branschens bästa praxis och behov.

Efterlevnad av regler och standarder: Vi tar vårt åtagande att följa gällande lagar, förordningar och kvalitetsstandarder inom utbildningssektorn på största allvar. Vi strävar efter att upprätthålla höga standarder för vår utbildning och säkerställa att vi är i överensstämmelse med alla relevanta krav och bestämmelser:

Säkerställande av laglig och etisk verksamhet: Vi är engagerade i att följa kraven och riktlinjerna som fastställs av relevanta myndigheter inom utbildningssektorn. Detta inkluderar krav från Utbildningsdepartementet, Skolverket och andra myndigheter. Vi håller ständigt koll på och utvärderar våra utbildningsprogram för att säkerställa att de håller högsta kvalitet. Genom att hitta och rätta till eventuella problem kan vi kontinuerligt göra våra utbildningar ännu bättre och mer anpassade efter studerandes  behov. Genom att följa lagar, förordningar och kvalitetsstandarder ser vi till att våra studerande får en utbildning som rustar dem för framgångsrika karriärer.

Kvalitetsgranskning av yrkeshögskoleutbildning – Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)