Hybrid IT-projektledning

Utbildningar

FAQ

Beskrivning av kurs/yrkesrollen

Syftet med kursen ”Projektledare inom IT” är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt leda och hantera projekt inom IT-sektorn där målet är att stärka och utveckla sin yrkesroll. 

Stor vikt kommer att läggas på hållbarhet inom IT-området, där studenterna förvärvar kunskaper inom social och miljömässig hållbarhet. Det inkluderar strategier för att integrera hållbara metoder och teknologier, samt att minimera miljöpåverkan och främja ansvarsfulla arbetsmiljöer inom branschen.

Kurser

Affärsmannaskap, 10 YH-poäng

Denna kurs är designad för att ge studenter en grund i affärs- och företagsekonomi med specifikt fokus på IT-sektorn. Kursen täcker viktiga områden som affärsmodellering, strategisk planering för teknikorienterade företag, samt affärsetik och principer för hållbarhet inom beslutsfattande. Studenterna kommer att utforska metoder för att bygga starka kundrelationer, effektiv försäljning och marknadsföring av teknikprodukter och -tjänster.

Agilt arbetssätt, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om grundläggande principer och metoder som kännetecknar agilt arbete, såsom Scrum, Kanban och andra agila ramverk. Genom kursen förväntas studenterna utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att framgångsrikt planera, genomföra och avsluta agila projekt.

IT-juridik och Arbetsrätt, 10 YH-poäng
Kursen syftar till att ge de studerande en förståelse för de rättsliga och arbetsrättsliga aspekterna som är relevanta inom IT-sektorn. De studerande förväntas förvärva kunskaper och strategier för att stimulera god hälsa för arbetstagare inom IT-branschen samt skapa arbetsmiljöer som främjar välbefinnande och produktivitet. Kursen fokuserar på att ge de studerande verktyg och metoder för att effektivt driva och avsluta IT-projekt på ett hållbart sätt samt bidra till ekonomisk tillväxt.

 

IT-projektledning, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter inom projektledning och dess olika moment. Kursen inkluderar även kravhantering, riskhantering, kvalitetskontroll och kommunikation. De studerande kommer att få insikter och verktyg för att framgångsrikt navigera genom varje fas av projektet, från dess inledande planering till avslutande. Kursen ger en omfattande förståelse för de centrala aspekterna av projektledning och rustar de studerande med nödvändiga färdigheter för att hantera och leda projekt på ett effektivt sätt.

Ledarskap inom IT-projektledning, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att förse den studerande med en gedigen grund i ledarskapsteorier och -modeller, anpassade för att hantera utmaningar och möjligheter inom olika organisatoriska miljöer. Genom en kombination av teoretiska insikter och praktiska övningar siktar kursen på att utrusta deltagarna med de nödvändiga kunskaperna för att effektivt leda och motivera team, samt att navigera och implementera förändringsprocesser inom organisationer.

Behörighet

Ett års praktiskt yrkeslivserfarenhet inom näringslivet inom relaterade områden. Grundläggande kunskaper inom kemi, materialvetenskap eller relaterade områden är fördelaktiga men inte ett krav.

Start
Planerad start HT2024

Studieort
Distans

Längd
24 Veckor

Studieform
Online/Distans

Studietakt
Deltid på 50%

LIA/Praktik
Ingen

Utbildningstyp
Kurs inom YH

Sista sökdag
Ansökan ej öppen ännu

Intresseanmälan
Klicka här

CSN berättigad
Ja

Kostnadsfri
Ja